Metamorfoza Bartka

Masa ciała: – 6,9 kg
Tkanka tłuszczowa: -7,7%
Obwód w talii: -12 cm

Przed metamorfozą:

Po metamorfozie:

„Dla mnie to było łatwe, ponieważ jestem bardzo wytrwały, podobno za mamą. Potem stawało się trochę ciężej, ale trzeba być silnym i nie poddawać się.”- mówi Bartek podsumowując swoją drogę do wymarzonej zdrowszej wersji siebie. Czas, w którym wspólnie spotykaliśmy się z Bartkiem i jego rodzicami, a także starania w zmianie nawyków żywieniowych owocowały z każdą następną kontrolą kolejnymi sukcesami. Wytrwałość i wzorowość Bartka, a także wsparcie, jakie zapewniali rodzice przyczyniły się do zmian takich jak lepsze samopoczucie, lekkość, a także radość z tego, że po zakończonych wakacjach opanowany został materiał samodzielnego radzenia sobie z kontrolą i stabilizacją swojej wagi.
Egzamin zdany na 6, Gratuluję 🙂